Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
CÂU HỎI VỀ TIN MỪNG LUCA


 
I.           DẪN NHẬP
 
1.           Thánh Luca là người gốc….
2.           Trước khi trở lại, Luca làm nghề gì ?
3.           Sau khi trở lại đạo, Luca làm môn đệ của ai ?
4.           Luca viết sách Tin Mừng vào khoảng năm nào ?
5.           Tin mừng Luca được viết nhắm đối tượng nào ?
6.           Theo truyền thống Luca tử đạo tại đâu ?
7.           Tin Mừng III được viết nhằm mục đích gì ?
8.           Tác giả Tin Mừng nào có cách hành văn lưu loát nhất ?
9.           Tin Mừng Luca có những đặc tính thần học nào ?
10.        Danh xưng “Theophilô” nghĩa là gì ?
11.        Tin Mừng III khởi đầu bằng trình thuật nào ?
 
II.        TIN MỪNG THỜI THƠ ẤU (Lc 1-2)
 
12.        Với Luca vùng đất nào là quan trọng nhất ?
13.        Xét theo quá trình hình thành sách Tin Mừng, thì thời thơ ấu được biên soạn trước hay sau thời hoạt động ?
14.        Tin Mừng nào giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Emmanuel ?
15.        Matthêu đã biên soạn Tin Mừng thời thơ ấu bằng một thể văn đặc biệt, đó là thể văn ….. ?
16.        Đoạn Is 7,14 nói gì ?
17.        Danh xưng “Giêsu” nghĩa là gì ?
18.        Trình thuật truyền tin cho Dacaria được biên soạn giống với trình thuật truyền tin nào trong Cựu Ước ?
19.        “Nazir” là ai ?
20.        Danh xưng “Gioan” nghĩa là gì ?
21.        Câu “Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33) được gợi ý từ sấm ngôn nào ?
22.        Câu “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” gợi lại hình ảnh nào trong Cựu Ước ?
23.        Việc đứa con trong bụng bà Elisabeth đã nhảy lên diễn tả ý tưởng gì ?
24.        Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabeth để làm gì ?
25.        Câu “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” đã gợi lại lời dân Chúa chúc tụng ai trong Cựu Ước ?
26.        Đức Maria ở lại với bà Elisabeth trong thời gian bao lâu ?
27.        Qua trình thuật Thăm Viếng, Luca muốn so sánh Đức Maria với điều gì trong Cựu Ước ?
28.        Danh xưng “Bêlem” nghĩa là gì ?
29.        Các mục đồng đến với Hài Nhi Giêsu để làm gì ?
30.        Theo truyền thống Do Thái, sau khi trẻ sơ sinh nam được 8 ngày tuổi, người ta làm gì ?
31.        Sau khi sinh con trai được 40 ngày tuổi, người ta thực hiện điều gì tại Đền thờ, theo luật buộc ?
32.        Ai đã ca ngợi Đức Giêsu là “Ánh sáng soi đường cho dân ngoại” ?
 
III.     ĐỨC GIÊSU CHUẨN BỊ THI HÀNH SỨ VỤ (Lc 3-4)
 
33.        Tại sao các sách Tin Mừng lại xem Elia là hình bóng của Gioan Tẩy giả ?
34.        Theo Gioan Tẩy giả, cần phải sám hối, vì Chúa sắp đến để….
35.        Khi quần chúng đến hỏi Gioan rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” Gioan khuyên nhủ họ thế nào ?
36.        Đâu là câu nói đầu tiên trong cuộc đời dương thế của Đức Giêsu theo Tin Mừng III
37.         Qua lời phán : “Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”, Chúa Cha muốn nói Đức Giêsu là ai ?
38.        Luca liệt kê gia phả của Đức Giêsu theo thứ tự nào ?
39.        Đâu là ý nghĩa của việc Đức Giêsu chịu phép rửa ?
40.        Đâu là nội dung cơn cám dỗ III trong Tin Mừng Luca ?
41.        Theo Luca, sau khi cám dỗ Đức Giêsu xong, có sự kiện gì xảy ra ?
 
IV.     ĐỨC GIÊSU RAO GIẢNG TẠI MIỀN GALILÊ (Lc 4-9)
   
42.        Theo Luca, sau khi chiến thắng cơn cám dỗ, Đức Giêsu làm gì ?
43.        Tại hội đường Nazareth, Đức Giêsu thuật lại hai phép lạ của các ngôn sứ Elia và Elisa để nhấn mạnh điều gì ?
44.        Đâu là phản ứng của người đồng hương Nazareth sau khi Đức Giêsu giảng dạy ?
45.        Đức Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên trong bối cảnh nào ?
46.        Điền vào chỗ trống : Đáp lời Chúa gọi, các môn đệ đầu tiên đã … mà theo Ngài.
47.        Theo Luca, Đức Giêsu đã gọi một người thu thuế làm môn đệ, đó là ông …
48.        Trước sự càu nhàu của nhóm Pharisêu, vì Đức Giêsu đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giêsu giới thiệu Ngài là ai (Lc 5, 30-32) ?
49.        Trước sự trách móc của nhóm Pharisêu, vì các môn đệ bứt lúa trong ngày Sabat. Đức Giêsu giới thiệu Ngài là ai (Lc 6, 1-5) ?
50.        Đâu là đặc tính của việc Đức Giêsu chọn gọi 12 tông đồ theo Tin Mừng III ?
51.        Sau khi chọn gọi 12 Tông đồ, Luca cho thấy Đức Giêsu có bài giảng khai mạc tại đâu ?
52.        Đối tượng của bài giảng khai mạc là ai ?
53.        Ba mối phúc đầu của Luca nhắm đến cùng một hạng người, đó là hạng người nào ?
54.        Qua phép lạ cho con trai bà góa thành Naim chết sống lại, Luca muốn giới thiệu Đức Giêsu là ai ?
55.        Câu :”Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa” (Lc 6,29), nghĩa là gì ?
56.        Tại sao phải yêu thương kẻ thù (Lc 6, 32-35) ?
57.        Tại sao lại thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái xà trong mắt mình thì chẳng thấy (Lc 6, 41) ?
58.        Trong dân chúng, có người cho rằng Đức Giêsu là ông Elia, nhận định này muốn nói điều gì ?
59.        Theo Luca, Phêrô tuyên xưng như thế nào ?
60.        Trong trình thuật biến hình, tại sao lại có sự xuất hiện của Môsê ?
61.        Trong cụm từ “ba lần”, ba lần nghĩa là gì ?
62.        “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng đế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy”. Qua câu này, Đức Giêsu bị ai loại bỏ ?
63.        Điền vào cho đầy đủ câu nói này của Đức Giêsu theo Tin Mừng III : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình ….mà theo”.
64.        Luca cho biết, sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin, chừng mấy ngày sau thì Đức Giêsu biến hình ?
65.        Đức Giêsu biến hình ở đâu ?
66.        Đang khi Đức Giêsu đàm đạo với Môsê và Elia, các môn đệ làm gì ?
67.        Câu “Hãy vâng nghe lời Người” được trích ở đâu trong Cựu Ước ?
 
V.        HÀNH TRÌNH LÊN GIÊRUSALEM (Lc 9-19)
 
68.        Điền vào chỗ trống :”Khi tới ngày Đức Giêsu … Người nhất quyết đi lên Giêrusalem”
69.        Môn đệ nào muốn xin lửa từ trời xuống thiêu hủy làng Samaria ?
70.        Khi định xin lửa từ trời xuống thiêu hủy làng Samaria, các môn đệ muốn bắt chước nhân vật nào trong Cựu Ước ?
71.        Qua câu “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”, Đức Giêsu muốn nói gì ?
72.        Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng … Cụm từ “hết lòng” nghĩa là gì ?
73.        “Cứ làm như vậy là sẽ được sống”, Đức Giêsu nói câu này với ai ?
74.        “Hãy yêu thương người thân cận như chính mình”. Theo luật Môsê, “người thân cận” là ai ?
75.        Cô Maria ngồi dưới chân Chúa. “Ngồi dưới chân” mang ý nghĩa gì ?
76.        Qua câu chuyện Matta và Maria tiếp đón Chúa, Đức Giêsu muốn dạy bài học nào ?
77.        Kinh Lạy Cha của Luca có mấy ý nguyện xin ?
78.        Theo Luca, sau Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu nhấn mạnh điều gì ?
79.        Có một dụ ngôn mang ý nghĩa giống như dụ ngôn “Người bạn quấy rầy”, đó là dụ ngôn gì ?
80.        Dụ ngôn “Người bạn quấy rầy” dạy ta bài học gì ?
81.        Tại sao trong các tôn giáo đều có kinh nguyện ?
82.        Tại sao Kinh Lạy Cha nơi Kitô giáo lại rất độc đáo ?
83.        Qua câu trả lời : “Ai đã đặt tôi làm người chia gia tài cho các anh” (Luca 12, 14), Đức Giêsu muốn nói gì ?
84.        Theo quy định của luật Môsê về quyền thừa kế, người anh cả được hưởng bao nhiêu trong số tài sản đó ?
85.        Tại sao ông phú hộ trong (Lc 12, 16-21) bị gọi là “dại khờ” ?
86.        Điều ông phú hộ dại khờ quan tâm là điều gì ?
87.        Tin vào Thiên Chúa quan phòng nghĩa là gì (Lc 12, 22-31) ?
88.        Kho tàng dưới đất mà người Do Thái vẫn tích trữ là những gì (Lc 12,33) ?
89.        Chúa bảo :”Hãy sắm lấy … một kho tàng chẳng thể hao hụt trên trời” (Lc 12, 33). Sắm bằng cách nào ?
90.        Khi giảm số nợ cho người vay, viên quản gia có làm thiệt hại cho chủ không (Lc 16, 5-7) ?
91.        Tại sao viên quản gia bất lương lại được chủ khen là khôn ngoan ?
92.        Dụ ngôn “viên quản gia bất lương” muốn dạy điều gì ?
93.        Tội của ông phú hộ trong dụ ngôn “Phú hộ và Lazarô” là tội gì ?
94.        Tại sao Abraham không chấp nhận cho Lazarô hiện về để cảnh cáo 5 anh em của ông phú hộ ?
95.        “Ngồi trong lòng Abraham” nghĩa là gì ?
96.        Dụ ngôn “Cây vả không sinh trái” (Lc 13, 6-9) muốn nhắc nhở điều gì ?
97.        “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13, 24). “Cửa hẹp” ở đây nghĩa là gì ?
98.        Động từ “khóa cửa lại” ám chỉ sự kiện gì ?
99.        Trong dụ ngôn “Con chiên lạc” của Luca, mục tử là ai, và chiên lạc là ai ?
100.    Khi kể liên tiếp hai dụ ngôn : “Con chiên lạc” và “Đồng bạc bị đánh mất”, Luca đã sử dụng cách hành văn nào ?
101.    Dụ ngôn “Con chiên lạc” nơi Luca, được Đức Giêsu nói với ai ?
102.    Đâu là lý do khiến đứa con hoang đàng trở về nhà ?
103.    Câu “Xỏ nhẫn vào ngón tay cậu” nghĩa là gì ?
104.    Tại sao khi đứa con hoang đàng trở về nhà, người cha lại mở tiệc ăn mừng ?
105.    Tại sao anh con cả lại không chịu vào nhà dự tiệc ?
106.    Người con cả bảo, đứa em đã “nuốt hết của cải của cha với bọn điếm”. Anh ta nói có đúng không ?
107.    Anh con cả không chịu vào nhà, ám chỉ ai ?
108.    Thế nào là thái độ cầu nguyện được Thiên Chúa chấp nhận (Lc 18, 9-14) ?
109.    Tại sao người Pharisêu sau khi cầu nguyện trở về lại không được tha ?
110.    Ông Gia Kêu làm nghề gì ?
111.    Tại sao Đức Giêsu nói với ông Gia kêu rằng : “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này …” ?
112.    Tại sao Đức Giêsu lại bảo ông Gia kêu là “Con cháu của tổ phụ Abraham … ?
 
VI.     CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC KITÔ (Lc 22-23)
 
113.    Bình thường Philatô đóng quân ở đâu ?
114.    Tại sao vua Herođê Antipa lại có mặt tại Giêrusalem dịp Đức Giêsu chịu khổ nạn ?
115.    Theo Nhất lãm, Đức Giêsu chết vào lúc nào ?
116.    Theo Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu chết vào lúc nào ?
117.    Trong trình thuật thương khó, Matthêu muốn giới thiệu Đức Giêsu là ai ?
118.    Tin Mừng nào ghi lại cuộc Thương khó trong thực tế khách quan và bi đát của biến cố ?
119.    Tin Mừng nào nhấn mạnh Đức Giêsu là người vô tội ?
120.    Tin Mừng nào trình bày Đức Giêsu như vị vua oai nghiêm đang bước lên ngai vàng thập giá ?
121.    Tai sao các nhà lãnh đạo Do Thái âm mưu bắt Đức Giêsu vào dịp lễ Vượt qua ?
122.    Ai đã chủ động để chuẩn bị dọn bữa tiệc Vượt qua ?
123.    Trong các trình thuật về việc thiết lập Thánh Thể, Tin Mừng nào đầy đủ nhất ?
124.    Tiệc Vượt qua của Do Thái kết thúc bằng việc gì ?
125.    Theo Luca, ông Giuđa có “rước lễ” không ?
126.    Đức Giêsu biến đổi rượu thành Máu Ngài trên chén rượu thứ mấy ?
127.    Theo Luca, Đức Giêsu hấp hối tại đâu ?
128.    Trong Tin Mừng III, trong cơn hấp hối, Đức Giêsu cầu nguyện và trở lại với các môn đệ mấy lần ?
129.    Tại sao khi Đức Giêsu hấp hối, các môn đệ lại ngủ vùi ?
130.    Theo Luca, Giuđa có hôn Chúa không ?
131.    Theo Luca, Đức Giêsu ra trước Thượng Hội Đồng để điều tra vào lúc nào ?
132.    Trước tòa án Philatô, Đức Giêsu bị tố cáo vì phạm tội gì ?
133.    Tạo sao Philatô lại chuyển Đức Giêsu sang cho vua Herođê ?
134.    Theo Luca, sau khi người môn đệ chém đứt tai tên đầy tớ, Đức Giêsu đã phản ứng thế nào ?
135.    Trước khi đóng đinh thập giá, người ta đánh đòn tử tội để làm gì ?
136.    Theo Luca, Đức Giêsu bị bán với giá bao nhiêu đồng bạc ?
137.    Hình phạt thập giá chỉ dành riêng cho hạng người nào ?
138.    Theo Luca, việc đánh đòn Đức Giêsu nhằm mục đích gì ?
139.    Tạo sao nơi đóng đinh Đức Giêsu được gọi là “Đồi Sọ” ?
140.    Đâu là câu nói cuối cùng của Đức Giêsu trên thấp giá ?
141.    Sau khi Đức Giêsu tắt thở, viên sĩ quan nói gì ?
142.    Thấy cảnh tượng Đức Giêsu tắt thở, dân chúng phản ứng thế nào ?
143.    Ai đã đến gặp Philatô, xin hạ thi hài Đức Giêsu xuống để mai táng ?
 
VII.   PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU (Lc 24)
 
144.    Các bà ra mộ từ sáng sớm để làm gì ?
145.    Thiên thần nói gì với các bà ?
146.    Khi từ ngôi mộ trống trở về, các bà thuật chuyện cho các tông đồ, họ có tin không ?
147.    Emmau cách Giêrusalem chừng bao nhiêu cây số ?
148.    Một trong hai môn đệ trên đường Emmau tên là gì ?
149.    Câu chuyện hai môn đệ thuật lại cho người khách lạ nghe có chính xác không ?
150.    Chúa Giêsu chứng minh cho các môn đệ biết Ngài đã sống lại bằng những động tác nào ?
151.    Chúa Phục sinh sai các môn đệ vào sứ vụ như là….
152.    Đang khi lên trời, Đức Giêsu có động tác gì ?


Mười nguyên tắc nền tảng của Học thuyết xã hội Giáo hội Công giáo (1/7/2021)

Định hướng mục vụ gia đình theo Tông huấn Familiaris Consortio, Amoris Laetitia và các Thư Chung của HĐGMVN (25/6/2021)

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết (17/6/2021)

Minh họa Bảy Ơn Chúa Thánh Thần (22/5/2021)

Chúa nhật VI mùa phục sinh – năm B - Như Thầy yêu thương (9/5/2021)

Chúa nhật V mùa phục sinh – Năm B - Trong cùng một nhựa sống (9/5/2021)

Một ngàn con đường để nên thánh (5/5/2021)

Chúa Nhật IV mùa Phục sinh - năm B - Chúa chiên lành (23/4/2021)

Chúa nhật III mùa Phục sinh – năm B - Chứng nhân của Đấng phục sinh (16/4/2021)

Gia đình Công giáo tại Châu Á: Hội thánh tại gia của người nghèo thi hành sứ vụ thương xót (1/4/2021)

Chúa Nhật Vi Phục Sinh – Năm C - Ở lại và ban bình an (27/5/2019)

Chúa Nhật Phục Sinh - Phục Sinh: Cội Nguồn Hy Vọng (20/4/2019)

Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C - Tòa Án Thiên Chúa (6/4/2019)

Chúa nhật IV Mùa Chay - Năm C - LÒNG CHA NHÂN HẬU (31/3/2019)

Chúa Nhật III Mùa Chay – NĂM C - HÃY MAU HOÁN CẢI (31/3/2019)

Chúa Nhật II Mùa Chay C - Từ núi Tabo đến núi sọ (16/3/2019)

Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm C - Mù mà lại dắt mù (2/3/2019)

Phúc Thay - Khôn Thay (16/2/2019)

Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C - Ngôn Sứ Ở Giữa Quê Mình (31/1/2019)

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C - Tiệc Cưới Cana (20/1/2019)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn