SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 19/12/2018 – Thứ tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Cha của Thánh Gioan Baotixita

Giacaria là một trong 18.000 tư tế Do Thái ở Palestin vào thời Chúa Giêsu. Họ chia thành 24 nhóm, mỗi nhóm 750 người. Một năm hai lần, mỗi nhóm đến đền thờ Giêrusalem để phục vụ một tuần. Họ bắt thăm để chọn người phục vụ đền thờ trong suốt tuần đó. Những ai được chọn sẽ không phải làm gì khác ngoài việc phục vụ đền thờ.

Mỗi buổi sáng, bốn lá thăm được chọn để quyết định ai là người phụ trách bốn công việc của bàn thờ. Kế đến buổi chiều, lá thăm thứ năm quyết định người sẽ vào Thánh Điện để dâng hương ban chiều. Quyền ưu tiên đặc biệt này thường chỉ đến một lần trong cuộc đời.

Theo trình thuật thánh Luca, khi lá thăm buổi chiều được công bố, Giacaria được chọn vào Đền Thánh để dâng hương ban chiều. Nơi đó, thiên thần đã hiện ra với ông để loan báo về việc sinh thánh Gioan.

***

Đừng sợ

Thiên thần Gabriel nói với Giacaria: “Đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ông đã được Thiên Chúa nhậm lời. Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh một con trai, ông sẽ đặt tên là Gioan. Sẽ có nhiều niềm vui và nỗi buồn đến với ông. Đứa bé ra đời với nhiều sự hỉ hoan, vì em sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa… Em sẽ tràn đầy Thần Khí ngay từ trong lòng mẹ. (Lc 1:5-25)

Thiên Thần nói với ông Giacaria rằng lời cầu nguyện của ông đã được nhậm lời.

Trong diễn tiến câu chuyện, Luca đã không nói ông Giacaria cầu nguyện điều gì. Bây giờ thì chúng ta đã biết. Dĩ nhiên, ông cầu nguyện cho dân Do Thái như các tư tế vẫn làm. Hẳn ông và bà Elizabeth, còn hằng cầu nguyện cho có một mụn con, dù biết rằng rất khó.

Trong Tin Mừng Luca, chúng ta được nghe ba lần thiên thần nói “Đừng sợ” – lần này với ông Giacaria, sau đó với Đức Maria khi Truyền Tin, và lần khác với các mục đồng trong đêm Giáng Sinh. Theo Tin Mùng Luca, Chúa Giêsu cũng nói những từ này năm lần trong cuộc đời rao giảng ông khai của Ngài.

Bạn thường xuyên cầu nguyện điều gì?

Điều gì xảy đến trong cuộc sống thường làm bạn sợ hãi?

Bạn lo lắng hả?

Thiên Chúa đang nói với bạn: “Đừng sợ”.

Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu