SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 17/12/2018 – Thứ hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Mùa Vọng kéo dài bao lâu?

Mùa Vọng kéo dài với 4 Chúa Nhật trước ngày 25 tháng 12, vì thế bao giờ cũng là bốn Chúa Nhật nhưng số lượng ngày thì không nhất định. Thí dụ:

·     Nếu lễ Giáng Sinh rơi vào ngày thứ Hai, thì mùa Vọng kéo dài ba tuần một ngày.

·     Nếu lễ Giáng Sinh rơi vào Chúa Nhật, mùa Vọng sẽ kéo dài bốn tuần.

* * *

Cho dù bắt đầu vào ngày nào, các bài đọc Phúc Âm Mùa Vọng từ ngày 17 đến 24 cũng như nhau. Tin Mừng của những ngày này kể lại những biến cố quanh việc Đức Kitô Giáng Sinh:

Ngày 17.12: Bản gia phả của Chúa Giêsu (Mt)

Ngày 18.12: Thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse (Mt)

Ngày 19.12: Thiên thần hiện ra với Giacaria (Lc)

Ngày 20.12: Thiên thần truyền tin cho Đức Maria (Lc)

Ngày 21.12: Đức Mẹ thăm bà Isave (Lc)

Ngày 22.12: Đức Maria ca ngợi Chúa bằng kinh Magnificat (Lc)

Ngày 23.12: Thánh Gioan Baotixita sinh ra (Lc)

Ngày 24.12: Bài ca ngợi Chúa “Benedictus” của Giacaria (Lc)

 

Có lẽ gia đình bạn cũng không khác?

Xin đừng lướt qua đoạn Kinh Thánh sau, mà hãy đọc thật chậm. Tìm xem Thiên Chúa nói gì với mình qua những dòng chữ này:

“Đây là phả hệ của Đức Giêsu Kitô, con vua Đa-vít, con Abraham. Abraham là cha Isaac, Isaac là cha Giacóp, Giacóp là cha Giuđa và các anh em…” (Mt 1, 1-17).

Đây là chương mở đầu của Tin Mừng Thánh Mátthêu. Ông bắt đầu với bản gia phả của Chúa Giêsu. Đó là một danh sách gồm 48 tên tổ phụ trong vòng 2000 năm.

Matthêu muốn nhấn mạnh ý nghĩa Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, là Đấng mà các tiên tri trong Cựu ước gọi là “con vua Đa-vít” là người mà các mọi người đã chờ đợi từ rất lâu. Đó là lý do thánh sử đã đi trở lại từ Abraham, đến Đa-vít, đến Chúa Giêsu. (Trong khi Thánh Luca, trong bản phả hệ, đã đi ngược lại từ Chúa Giêsu cho đến Adam. Ngài muốn nhấn mạnh Chúa Giêsu là con Thiên Chúa).

Cả thánh Matthêu và thánh Luca đều dùng theo lối truyền thống (hơn là ghi hồ sơ lý lịch), và cả hai đều phù hợp với dữ kiện. Các thánh sử đã đưa ra một lý lịch theo thần học chứ không theo máu huyết.

Bản phả hệ của Chúa bao gồm nhiều con người khác nhau, không phải tất cả đều hoàn hảo mọi phương diện. Phả hệ Chúa Giêsu cũng có những việc không nên nói ra. Có lẽ gia đình bạn cũng không khác?

Còn một tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh. Đây là thời gian thuận tiện để chúng ta củng cố lại mối tương quan thân thiết trong gia đình.

Dàmh vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu