SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 16/12/2018 – Chúa Nhật III Mùa Vọng

Danh xưng ‘Giêsu’

“Giêsu” (Jesus) là tên gọi đơn giản của “Giosuê” (Joshua) trong tiếng Hy Bá, một vị anh hùng của lịch sử Do Thái. (Sau khi ông Môisê qua đời, Giosuê đã đưa dân Israel đi qua sông Jordan để vào Đất Hứa).

Tên của người Do thái thường là một ngạn ngữ hay thành ngữ nói lên ý nghĩa về Thiên Chúa. “Giosuê” mang nghĩa thông thường là “Thiên Chúa cứu độ”. Cũng là lời thiên thần đã nói với Giuse: “Ngươi sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân thoát vòng tội lỗi”.

“Giêsu” là một tên thường dùng của người Do Thái. Nhưng từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên, người ta ít dùng vì sợ trùng với tên Giêsu Nazarét.

***

”Đám đông hỏi ông Gioan rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? " Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? " Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình…" (Xem Lc 3,10-18)

Trong bản văn Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, nhiều người từ khắp nơi đến hỏi Thánh Gioan Tiền Hô về việc thay đổi cuộc đời của họ.

Chúng tôi phải làm gì?

Thánh Gioan đã không bảo họ chấp nhận một lối sống trong sa mạc như ngài trước đây. Ngài không bảo họ phải hy sinh chịu đau khổ, mặc áo gai, rắc tro lên đầu.

Hơn thế, ngài bảo họ phải thay đổi cuộc sống để tuân thủ những đòi hỏi của Đấng Thiên Sai đang đến… như là chia sẻ cơm ăn, áo mặc với người khác, chia sẻ với những người thiếu thốn hơn mình. Ngài nhắc nhở họ trong thế giới họ đang sống có rất nhiều người nghèo và cũng rất nhiều người giàu.

Bản văn Tin Mừng tuần này là biểu trưng các giảng dạy của Thánh Gioan Tiền Hô, đặc biệt áp dụng cho đạo đức xã hội. Một mặt ông cố không làm đảo lộn mọi trật tự của xã hội đương thời, mặt khác ông kêu gọi mọi người quan tâm chăm sóc thật sự cho người thân cận.

Thánh Gioan đã rao giảng điều cốt lõi mà Chúa Giêsu vẫn nhắc đi nhắc lại trong Tin Mừng của Người: quan tâm đếnngười đang cần chúng ta.

Đó là điều mà ta cần suy nghĩ trong suốt mùa Vọng đặc biệt này.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu