SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 15/12/2018 – Thứ bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tiền Hô (Tẩy giả)

Thánh Gioan Tiền Hô là một hình ảnh nổi bật trong mùa Vọng, và thật là thú vị khi so sánh ngài với Chúa Giêsu:

  • Cả hai đều rao giảng một thông điệp về sự xuất hiện của thời đại mới.

  • Vì điều này, cả hai đều kêu gọi mọi người hoán cải và thay đổi tâm hồn.

  • Cả hai đều nhấn mạnh đến sự khẩn cấp của việc hoán cải.

  • Hai người đều đi rao giảng khắp nơi chứ không ngồi lì trong đền thờ hay hội đường.

  • Hai người đều qui tụ các môn sinh nhưng có những điều rất khác nhau:

- Gioan đến với mọi người trong nơi hoang mạc. Chúa Giêsu đến với từng người tại tỉnh thành, làng xóm và vào tận nhà dân chúng.

- Lời rao giảng của Thánh Gioan mạnh mẽ, cảnh báo những ai không quan tâm để ý. Thông điệp của Chúa Giêsu hướng về niềm vui, loan báo tin mừng.

- Không giống Thánh Gioan, Chúa Giêsu đến với người tội lỗi, thậm chí ăn, uống đồng bàn với họ. Ngài cũng có sáng kiến đến với người nghèo, người tận cùng xã hội.     

- Thánh Gioan không làm phép lạ, còn Chúa Giêsu thì đầy dẫy phép lạ trong sứ vụ của Ngài; đặc biệt là phép lạ chữa lành.

Điều khác biệt lớn nhất là: mặc dù cả hai đều kêu gọi mọi người thống hối, thay đổi tâm hồn, hoán cải. Chúa Giêsu còn là người biến hình. Ngài đã thay đổi thế giới bằng chính sự giáng sinh vào trong thế gian này.

***

Khi họ từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu “Tại sao Kinh Thánh nói Êlia phải đến trước?” Chúa Giêsu đáp: “Êlia đích thực sẽ đến và phục hồi tất cả. Nhưng tôi nói cho anh em biết, Êlia đến rồi mà dân chúng không đón nhận và đã làm những điều họ muốn. Con Người cũng vậy, phải chịu đau khổ vì họ. Lúc đó, các tông đồ hiểu Người muốn nói về Gioan Tẩy Giả” (Mt 17, 9-13)

Trong quyển 2 sách Các Vua mô tả về Êlia trong những ngày cuối đời, khi ông đang nói chuyện với Êlisa “một xe lửa và ngựa lửa đến giữa họ và Êlia về trời trong một cơn gió lốc”. Như vậy, chúng ta hiểu rằng ngài không nếm trải qua cái chết.

Hơn 500 năm sau, trong sách Malaki, Thiên Chúa nói: “Nhìn xem, Ta sẽ gửi đến cho ngươi tiên tri Êlia trước ngày Thiên Chúa đến”. Các nhà thần học Do Thá cho rằng điều này có nghĩa là Êlia sẽ trở lại trước khi Đấng Cứu Thế giáng lâm.

Và các tông đồ thắc mắc: nếu Êlia không trở lại, thì Chúa Giêsu có phải là Đấng  Mêsia không? Chúa Giêsu cho họ biết Gioan Tẩy Giả chính là hình tượng Êlia mà tiên tri Malaki tiên báo.

Các tác giả Tin Mừng không ghi lại cho ta lý lịch Chúa Giêsu nhưng đã trả lời câu hỏi: Chúa Giêsu là ai?

Cả bốn Phúc Âm đều trả lời: Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài đến để bắt đầu công việc chuẩn bị sau hết cho Nước Trời.

Hãy nghĩ đến hình ảnh Đức Giêsu hỏi bạn (như Ngài đã hỏi các tông đồ): Còn con, con nghĩ Ta là ai?

Bạn hãy trả lời trực tiếp với Chúa Giêsu.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu