SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 08/12/2018 – Thứ bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Hôm nay mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thường người ta dễ nhầm với Đức Mẹ Trinh Thai. Vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Đức Mẹ được Thiên Chúa bảo bệ tránh khỏi mọi tỳ vết của tội nguyên tổ từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ vẹn toàn.

* * *

Vào thế kỷ 13, John Duns Stocus (sinh ở Tô Cách Lan, tu sĩ dòng Phanxicô, thần học gia) được đề cập đến như là một “Tiến sĩ về Mẹ Maria”. Ngài nổi tiếng trong việc gầy dựng một nền thần học dựa trên nghiên cứu học thuyết về Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

* * *

Lễ Mẹ Vô Nhiễm được mừng ở Anh quốc rất sớm từ thế kỷ 12. Đến năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI đã công bố ngày lễ này trong toàn thể Giáo hội. Và vào năm 1854, sau khi lấy ý kiến của các nhà thần học và các giám mục trên toàn thế giới, ĐGH Piô IX đã công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội .

***

Maria nói với thiên thần Gabriel: “Làm sao có thể được, vì tôi không biết đến người nam?”. Thiên thần đáp lại: “Thần Khí Chúa sẽ ngự trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, con trẻ sẽ được gọi là Đấng Thánh, Con Thiên Chúa”. Maria nói: “Xin vâng, tôi là nữ tì của Chúa, xin thực hiện như lời ngài truyền” (Lc 1, 26-38).

Chúng ta được dạy rằng, Mẹ Maria được sạch tội ngay từ trong dạ mẹ. Chúng ta cũng được dạy rằng, Mẹ “đầy ơn  phúc” và Mẹ hoàn toàn không vướng mắc tội lỗi.

Bạn có nghĩ là Mẹ Maria biết trước điều này hay cảm thấy được điều này không? Có những truyền thuyết khiến chúng ta tin là Mẹ biết.

Về phần tôi, tôi có cảm nhận được là Thiên Chúa hoạt động cách đặc biệt nơi con người tôi, ban cho tôi những tặng phẩm quý giá ngay từ những năm đầu đời không?

Hơn thế nữa, tôi đã nhận bí tích Thánh tẩy và Thêm Sức. Thiên Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của tôi, đổ tràn Thần Khí vào tận thâm sâu cõi lòng tôi. Chúa Giêsu đã gọi tôi trở thành môn đệ Ngài. Tôi được đón nhận chính Chúa hằng ngày trong bí tích Thánh Thể. Tôi liên kết với Ngài trong Chúa Cha và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Những điều này thật là bất thường, lại là những hoạt động của Thiên Chúa nơi con người tôi. Tôi đã được Thiên Chúa ban ơn một cách đặc biệt, nhưng tôi đã không luôn nghĩ đến. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để tin vào ơn Chúa.

Tin và sống ơn Chúa.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu