SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 7/12/2018 – Thứ 6 sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Ngày của những ngọn nến

Tại Columbia, Nam Mỹ, Dia de Las Vetilas (ngày của những ngọn nến) được mừng vào hôm nay, ngày vọng trước lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Ngày lễ mừng này bắt nguồn từ giữa những năm 1850 khi Đức Thánh Cha Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội trong Giáo Hội Công giáo.

Để tỏ lòng ủng hộ, dân chúng thắp lên những ngọn nến, đèn lồng và đặt chúng ở cửa sổ, ban công nơi những quảng trường, công viên công cộng.

Đây cũng là ngày chính thức bắt đầu mùa Giáng Sinh ở Columbia.

Ở Columbia, lễ mừng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội là một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc.

***

Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, thì có hai người mù đi theo và kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”. Lúc Ngài về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Chúa Giêsu nói với họ: “Các anh có tin là tôi có thể chữa cho các anh sao?”. Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. (Mt 9,27-31)

Mỗi khi chúng ta đọc một đoạn về phép lạ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu thực hiện phép lạ không phải để chứng minh điều gì nhưng là để dạy chúng ta rằng không thể “nhìn thấy” sự thật sâu xa nơi đời sống con người và thế giới quanh ta, nếu chúng ta không để Chúa mở mắt cho mình. Ngài rất muốn làm điều này… và chờ đợi chúng ta cầu xin Ngài.

Còn 3 tuần nữa là đến Sinh Nhật Chúa. Chúng ta cố gắng mở rộng, đào sâu nhận thức của mình về con người Chúa Giêsu. Cố gắng nhận ra nhiều hơn nữa sự hiện diện của Ngài quanh chúng ta.

Ngay bây giờ, hãy nhìn chung quanh, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Hãy xin Chúa giúp ta nhìn thấy mọi vật bằng con mắt đức tin.

Làm sao tôi nhận ra được?

Đơn giản, tôi nhìn mọi vật là tạo vật của Chúa. Tôi nhìn ra Chúa Giêsu đã trở nên một phần của thụ tạo này và luôn hiện diện trong đó.

Đó là một thế giới hoàn toàn khác. Hãy thử mà xem.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu