SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 04/12/2018 – Thứ ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

‘Xmas’

Có nhiều người nghĩ rằng viết tắt chữ “Xmas” là thiếu kính trọng. Vì bỏ từ Christ (Chúa Giêsu) ra khỏi chữChristmas.

Thực ra, chữ “X” không phải là dấu “X” (bỏ đi). Mà là một từ Hy Lạp có phát âm là “Ch” (âm C), và là một biểu tượng của Chúa Giêsu (Christ) đối với người Kitô giáo cổ xưa.

Điều này có thể được thấy rõ trong hai chữ Hy Lạp được kết hợp rất xưa và rất quen thuộc - “X” và “P”. Đây là hai chữ đầu của từ Giêsu bằng tiếng Hy Lạp và trở thành  biểu tượng của Chúa Giêsu.

***

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho." (Lc 10, 21-24)

Phần nhỏ này của Tin Mừng Luca có thể được gọi là “thần học đỉnh cao” nhấn mạnh đến tính thần tính của Chúa Giêsu.

Trong câu chuyện giáng sinh của Chúa Giêsu, sứ thần Gabriel đã nói với Đức Maria: “Thần Khí Chúa sẽ rợp bóng trên bà… Vì thế, đứa bé sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa”.

Đừng mắc sai lầm về điều này. Hài nhi sinh ra ở Bêlem không chỉ là một tiên tri cao cả… không đơn giản là một hóa công nhiệm mầu… không đơn giản là một người đặc biệt được Thiên Chúa tuyển chọn. Đấng sinh ra ở Bêlem là Con Thiên Chúa.

Trong tương quan với Chúa Giêsu, chúng ta luôn phải có cả hai gần gũi và kính trọng. Chúa Giêsu không đến để chúng ta đứng nhìn Ngài từ xa. Ngài đến để chúng ta có thể nối kết mật thiết với Ngài và chia sẻ tương quan thân thương giữa Ngài với Thiên Chúa Cha.

Nói một cách khác, chúng ta cần có lòng tôn kính. Chúng ta cần nhận biết Người mà chúng ta rất gần gũi yêu thương… Người mà chúng ta liên kết trong kinh nguyện Thánh Thể… Người mà chúng ta hòa nhập khi đón rước qua Hình Bánh và Hình Rượu.

Thương yêu và tôn kính. Tôi có thể sống thật cả hai điều này khi tôi dành thời giờ cho Thiên Chúa.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu