SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 03/12/2018 – Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục (1506-1552)

Thánh Phanxicô sinh năm 1506 tại Xaviê thuộc giáo phận Pampelune nước Tây Ban Nha trong một gia đình quyền quý. Năm 19 tuổi, ngài sang Ba Lê để tiếp tục việc học. Tám năm sau, ngài tốt nghiệp và trở thành giáo sư đại học và ngày đêm miệt mài theo đuổi danh vọng thế tục.

Nhưng một ngày kia, Chúa đã dùng miệng lưỡi thánh Ignatiô, cũng là thầy dạy, để nói cùng ngài: "Ðược lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi?" (Mt. 16,26a). Và Chúa đã hoàn toàn chiếm đoạt trái tim thánh nhân, biến ngài trở thành một khí cụ tuyệt vời cho cánh đồng truyền giáo.

Năm 1539, Phanxicô hăng hái lãnh sứ mệnh nơi Ðức Giáo Hoàng Phaolô III là đem ánh sáng Phúc Âm đến cho dân tộc Ấn Ðộ. Mười một năm nhiệt thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng. Tiếng ngài vang vọng từ Ấn Ðộ, Tích Lan đến Nhật Bản. Riêng tại Ấn Ðộ, ngài đã đem về cho Chúa hàng trăm ngàn linh hồn và Rửa Tội cho nhiều bậc quân vương.

Ngài có một tâm hồn khiêm nhượng hiếm có, thường quỳ gối để viết thư cho thánh Ignatiô là Bề Trên của mình. Chúa đã hỗ trợ lòng nhiệt thành của thánh nhân bằng nhiều phép lạ phi thường.

Ngày 02/12/1552, khi đang trên đường tới gần Trung Hoa thì ngài ngã bệnh và từ trần tại đảo Tân Châu (Sancian). Xác ngài được đem về mai táng tại thành Goa bên Ấn Ðộ.  Ðúng 70 năm sau, Ðức Grêgôriô XV đã phong ngài lên bậc Hiển Thánh (1622). Và đến năm 1904, Ðức Thánh Cha Piô X đặt ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo.

Không chỉ rao giảng bằng lời nhưng còn qua đời sống hằng ngày. Hy sinh chính là quên mình vì lợi ích tha nhân và các linh hồn.

***

“Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án… Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”. (Mc. 16,15-20)

Loan báo Tin Mừng không là chuyện của riêng ai. Xưa Ngài sai các tông đồ, nay Ngài cũng sai tôi.

Loan báo Tin Mừng không chỉ là rao giảng, mà còn là Sống. Sống Tin Mừng Tình Yêu.

Sống như một lời chứng, như một ngọn đèn chiếu tỏa. Chúa hiện diện qua cuộc đời chúng ta.

Đừng nói mà không sống, sẽ phản tác dụng. Làm lu mờ hình ảnh Chúa.

Hãy nhìn cách sống của những con người bé nhỏ, khiêm cung, sống theo gương Chúa. Cuộc đời họ là cuộc sống có lửa, có hồn, lôi kéo được bao nhiêu người đến với niềm tin.

Muốn vậy, hãy mở Tin Mừng đọc và sống mỗi ngày. Sống đúng, mỗi người sẽ trở nên một cuốn Tin Mừng mới.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu