XẾP HÌNH

  1. Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của chúng ta nữa

  2. Chúa Giêsu Giáng Sinh

  3. Ba Vua dâng quà cho Hài Nhi Giêsu

  4. Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu

  5. Bữa Tiệc Ly

  6. Chúa Giêsu Phục Sinh

  7. Đức Mẹ hồn xác lên trời