Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   


 
LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN THÁNG BA - 2024

Ý LỰC SỐNG: “Hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người”
(Dt 12,28b)
Lòng kính sợ Thiên Chúa là thái độ đứng đắn trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Và kính sợ Thiên Chúa chính là làm đẹp lòng Người.
Tuy nhiên, cụm từ “kính sợ” có thể gây hiểu lầm về một Thiên Chúa “dữ tợn” hay trừng phạt. Vì vậy, chúng ta phải hiểu cho rõ về cụm từ “kính sợ” này.

Kính sợ Thiên Chúa vì chúng ta thấy rõ uy quyền, sức mạnh, tình yêu Người thực hiện qua dòng lịch sử nhân loại, qua dân riêng của Người và trên cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Kính sợ Thiên Chúa là nhận ra thân phận yếu đuối và thấp kém của mình và hướng lòng về Thiên Chúa với tâm tình tôn thờ và kính phục.

Kính sợ Thiên Chúa là thái độ tùng phục với lòng trung tín tin tưởng nơi Chúa, cụ thể qua những cam kết trong tinh thần Cộng Đoàn.

Và về phương diện thiêng liêng, lòng kính sợ Thiên Chúa không cho phép coi mình như trung tâm, là tiêu chuẩn đúng sai, phê phán người khác dựa trên ý riêng mình.

Lòng kính sợ Thiên Chúa đặt chúng ta vào đúng chỗ của mình là loài thụ tạo, vì chính Thiên Chúa mới là hàng đầu, là trên hết mọi sự, là Đấng Tạo Dựng… Khi con người khám phá ra điều đó và nhận thức rõ như vậy, con người phải run sợ mà làm theo điều Chúa dạy và không làm điều gì trái với lương tâm.

Chúng ta hãy cầu xin cho nhau thêm lòng kính sợ Chúa, vì lòng kính sợ đúng là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan (Hc. 1,18).

 xin mời download Lịch tại đây   
(File .PDF)


Lịch sinh hoạt Cộng đoàn Tháng Năm - 2024 (8/5/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tư - 2024 (4/4/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Hai - 2024 (31/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Một - 2024 (3/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Hai - 2023 (6/12/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Một - 2023 (31/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười - 2023 (4/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Chín - 2023 (7/9/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tám - 2023 (2/8/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Bảy - 2023 (6/7/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Sáu - 2023 (5/6/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Năm - 2023 (4/5/2023)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn