jordans retro 13, cheap nfl jerseys cheap jordans for sale, foamposites For Sale, cheap soccer jerseys, Cheap jordans for sale, Cheap Air Jordan 13 Low, cheap jordan 12, Canada Goose sale,
songtinmungtinhyeu.org - LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Trở lại trang chủ
 

 
 

Tháng Bảy 2014

Thứ Ba 1 X  Chân Phước Junipero Serra, Lm Dòng
Am 3:1-8;4:11-12 Tv 5:4-6,6-7,8 Mt 8:23-27
5-6 (AL)
Thứ Tư 2 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 5:14-15,21-24 Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17 Mt 8:28-34
6-6 (AL)
Thứ Năm 3 Đ  Thánh Tôma, Tông Đồ
Am 7:10-17 Tv 19:8,9,10,11 Mt 9:1-8
7-6 (AL)
Thứ Sáu 4 X  Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
Am 8:4-6,9-12 Tv 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13
8-6 (AL)
Thứ Bảy 5 X  Thánh Antôn Zaccaria, Lm
Am 9:11-15 Tv 85:9,11-12,13-14 Mt 9:14-17
9-6 (AL)
Chủ Nhật 6 X  Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Dcr 9:9-10 Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14 Rm 8:9,11-13 Mt 11:25-30
Thánh Vịnh Tuần 2
10-6 (AL)
Thứ Hai 7 X  Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22 Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 9:18-26
11-6 (AL)
Thứ Ba 8 X  Thứ Ba Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13 Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10 Mt 9:32-38
12-6 (AL)
Thứ Tư 9 X  Thứ Tư Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Mt 10:1-7
13-6 (AL)
Thứ Năm 10 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9 Tv 80:2,3,15-16 Mt 10:7-15
14-6 (AL)
Thứ Sáu 11 Tr  Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Hs 14:2-10 Tv 51:3-4,8-9.12-13,14,17 Mt 10:16-23
15-6 (AL)
Thứ Bảy 12 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8 Tv 93:1,1-2,5 Mt 10:24-33
16-6 (AL)
Chủ Nhật 13 X  Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11 Tv 65:10,11,12-13,14 Rm 8:18-23 Mt 13:1-23;13:1-9
Thánh Vịnh Tuần 3
17-6 (AL)
Thứ Hai 14 Tr  Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 1:10-17 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 10:34–11:1
18-6 (AL)
Thứ Ba 15 Tr  Thánh Bonaventure, Gmtsht
Is 7:1-9 Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8 Mt 11:20-24
19-6 (AL)
Thứ Tư 16 X  Lễ Đức Mẹ núi Camelô
Is 10:5-7,13-16 Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15 Mt 11:25-27
20-6 (AL)
Thứ Năm 17 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 26:7-9,12,16-19 Tv 102:13-14,15,16-18,19-21 Mt 11:28-30
21-6 (AL)
Thứ Sáu 18 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 38:1-8,21-22 Is 38:10-11,12,16 Mt 12:1-8
22-6 (AL)
Thứ Bảy 19 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Mk 2:1-5 Tv 10:1-2,3-4,7-8,14 Mt 12:14-21
23-6 (AL)
Chủ Nhật 20 X  Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13,16-19 Tv 86:5-6,9-10,15-16 Rm 8:26-27 Mt 13:24-43;13:24-30
Thánh Vịnh Tuần 4
24-6 (AL)
Thứ Hai 21 X  Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Mk 6:1-4,6-8 Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Mt 12:38-42
25-6 (AL)
Thứ Ba 22 Tr  Thánh Maria Mađalêna
Mk 7:14-15,18-20 Tv 85:2-4,5-6,7-8 Mt 12:46-50
26-6 (AL)
Thứ Tư 23 X  Thánh Bridget, Tu Sĩ
Hc 1:1,4-10 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Mt 13:1-9
27-6 (AL)
Thứ Năm 24 X  Thứ Năm Tuần Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 2:1-3,7-8,12-13 Tv 36:6-7,8-9,10-11 Mt 13:10-17
28-6 (AL)
Thứ Sáu 25 Đ  Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Hc 3:14-17 Hc 31:10,11-12,13 Mt 13:18-23
29-6 (AL)
Thứ Bảy 26 Tr  Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Hc 7:1-11 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:24-30
30-6 (AL)
Chủ Nhật 27 X Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5,7-12 Tv 119:57,72,76-77,127-128,129-130 Rm 8:28-30 Mt 13:44-52;13:44-46
Thánh Vịnh Tuần 1
1-7 (AL)
Thứ Hai 28 X Thứ Hai Tuần Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 13:1-11 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 13:31-35
2-7 (AL)
Thứ Ba 29 Tr  Thánh Mátta
Hc 14:17-22 Tv 79:8,9,11,13 Mt 13:35-43
3-7 (AL)
Thứ Tư 30 X  Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht
Hc 15:10,16-21 Tv 59:2-3,4,10-11,17,18 Mt 13:44-46
4-7 (AL)
Thứ Năm 31 Tr  Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Hc 18:1-6 Tv 146:1-2,2-4,5-6 Mt 13:47-53
5-7 (AL)